Ιστορία της ελληνικής αριστεράς
Συνοπτική παρουσίαση της ιστορίας της ελληνικής αριστεράς και των ιδεών της, από τους πρώτους έλληνες σοσιαλιστές μέχρι και τα πολιτικά κόμματα στις ημέρες μας, εξέταση των αιτιών της ιστορικής καθυστέρησης στην εμφάνιση οργανωμένου σοσιαλιστικού κινήματος στην Ελλάδα, ανίχνευση των δρόμων μέσα από τους οποίους ήρθαν οι σοσιαλιστικές ιδέες στην Ελλάδα.
 
Λέξεις Κλειδιά: πρώτοι σοσιαλιστές, Φεντερασιόν, ΚΚΕ, ΣΕΚΕ, ΕΑΜ, ελληνικός εμφύλιος, μεταπολίτευση
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ιστορία της ελληνικής αριστεράς

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ιστορία της ελληνικής αριστεράς