Το εργαλείο της ανάλυσης
  • Το εργαλείο SPSS.

Λέξεις Κλειδιά: στατιστική, επεξεργασία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ενότητα 2 - Εισαγωγή στη στατιστική

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγή στη στατιστική