Βιβλιοπαρουσίαση
  1. Περιγραφή Μαθήματος.
  2. Κανόνες δεοντολογίας της κριτικής βιβλίων (για τη μετάφραση).
  3. Ρεύματα στην μεταφρασεολογική παράδοση.
  4. Περιγραφή βιβλίου.

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, βιβλιοπαρουσίαση, κανόνες δεοντολογίας, κριτική βιβλίων, ρεύματα, μεταφρασεολογική παράδοση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Βιβλιοπαρουσίαση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Βιβλιοπαρουσίαση