Οργάνωση ημερίδας
  1. Πρακτική εξάσκηση: παρουσίαση βιβλίου.
  2. Κανόνες οργάνωσης μιας ημερίδας.

Λέξεις Κλειδιά: παρουσίαση βιβλίου, οργάνωση ημερίδας, κανόνες

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Οργάνωση ημερίδας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οργάνωση ημερίδας