Εισαγωγικά σημειώματα του εκδότη
  1. Πρακτική εξάσκηση: παρουσίαση βιβλίου.
  2. Εισαγωγή του Εκδότη για την Μετάφραση του Χατζόπουλου.
  3. Οργάνωση ημερίδας.

Λέξεις Κλειδιά: πρακτική εξάσκηση, παρουσίαση βιβλίου, εκδότης, μετάφραση, οργάνωση ημερίδας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εισαγωγικά σημειώματα του εκδότη

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εισαγωγικά σημειώματα του εκδότη