Ολοκλήρωση προγράμματος για μια εκδήλωση
  1. Ολοκλήρωση προγράμματος για την εκδήλωση.
  2. Πρακτική εξάσκηση: παρουσίαση ενός επιστημονικού έργου μεταφρασεολογίας.
  3. Οργανωτική επιτροπή της ημερίδας.
  4. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: ολοκλήρωση προγράμματος, εκδήλωση, παρουσίαση επιστημονικού έργου, οργανωτική επιτροπή

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ολοκλήρωση προγράμματος για μια εκδήλωση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ολοκλήρωση προγράμματος για μια εκδήλωση