Σύνταξη προγράμματος ημερίδας
  1. Συνοπτικός πίνακας: τα βήματα για την παραγωγή μίας βιβλιοκρισίας.
  2. Συνοπτικός πίνακας: τα βήματα για την οργάνωση μίας ημερίδας.
  3. Πρόγραμμα ημερίδας.
  4. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: συνοπτικός πίνακας, παραγωγή βιβλιοκρισίας, οργάνωση ημερίδας, πρόγραμμα ημερίδας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Σύνταξη προγράμματος ημερίδας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σύνταξη προγράμματος ημερίδας