Προβληματισμοί στο μεταφραστικό έργο
  1. Ολοκλήρωση Βιβλιοπαρουσίαση.
  2. Μεταφραστικό γεγονός.
  3. Βιβλιογραφία.

Λέξεις Κλειδιά: ολοκλήρωση βιβλιοπαρουσίασης, μεταφραστικό γεγονός, προβληματισμοί

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Προβληματισμοί στο μεταφραστικό έργο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Προβληματισμοί στο μεταφραστικό έργο