Προπόνηση δύναμης στις αναπτυξιακές ηλικίες
  • Εισαγωγή στη βελτίωση της δύναμης στην αναπτυξιακή περίοδο
  • Εισαγωγή στην προπόνηση των ενηλίκων
  • Προπόνηση δύναμης των αναπτυξιακών ηλικιών

Λέξεις Κλειδιά: υπερτροφία, υπερπλασία, εξωτερικές αντιστάσεις, πρόληψη τραυματισμών