Αντοχή
  • Ορισμός – προσδιορισμός αντοχής
  • Παράγοντες επίδοσης αθλημάτων αντοχής
  • Συμμετοχή ενεργειακών συστημάτων
  • Διαφορές ενηλίκων και ανηλίκων
  • Προπονητικότητα αντοχής των παιδιών

Λέξεις Κλειδιά: παράγοντες επίδοσης, συμμετοχή ενεργειακών συστημάτων, δρομική οικονομία, δρομική τακτική, αερόβιο κατώφλι, αναερόβιο κατώφλι, μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου, αναερόβια ισχύς, συγκέντρωση γαλακτικού οξέως, διαλειμματική προπόνηση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Αντοχή

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αντοχή