Ταλέντο
  • Δομή μακρόχρονου σχεδιασμού
  • Ορισμός ταλέντου
  • Παράγοντες ταλέντου

Λέξεις Κλειδιά: ταλέντο, προπονητικός σχεδιασμός, πρώιμη εξειδίκευση, αθλητική εγκατάλειψη

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ταλέντο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ταλέντο