Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών
  • Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών

Λέξεις Κλειδιά: κριτική σκέψη, αναλυτική σκέψη, κρίση, συμπερασματολογία, δομή, συγγραφή, επιστημονικό άρθρο, δεδομένα, παρουσίαση

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Παρουσιάσεις φοιτητών/τριών