Σχεδιασμός Έρευνας

Το πλαίσιο της Έρευνας, το Ερωτηματολόγιο, οι Ερευνητικές Υποθέσεις και τα Δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

 

Λέξεις Κλειδιά: ερωτήσεις, ερωτηματολόγιο, συνεντευκτής, γλώσσα, διάταξη, κατηγορία, μεταβλητές, Conjoint, Pairwise method, δειγματοληψία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Σχεδιασμός έρευνας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Σχεδιασμός Έρευνας