Μέτρα και διαδικασίες στην cluster

Μέτρα απόστασης, Συντελεστές ομοιότητας και τα βήματα ομαδοποίησης.

 

Λέξεις Κλειδιά: Cluster, απόσταση, συσχέτιση, συντελεστές ομοιότητας

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Μέτρα και διαδικασίες στην cluster

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μέτρα και διαδικασίες στην cluster