Πολυδιάστατη Κλιμάκωση

Τι είναι η Πολυδιάστατη Κλιμάκωση, ο σχηματισμός του πίνακα αποστάσεων, αναλυτικά τα βήματα και οι εντολές που δίνονται στο SPSS.

 

Λέξεις Κλειδιά: συντελεστές, αποστάσεις, Model Measure

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Πολυδιάστατη Κλιμάκωση

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Πολυδιάστατη Κλιμάκωση