Ανάλυση Αντιστοιχιών

Η μέθοδος, τα βήματα, οι εντολές που δίνονται στο SPSS για την εφαρμογή της μεθόδου σε ένα αρχείο δεδομένων.

 

Λέξεις Κλειδιά: συχνότητα, άξονας, πίνακας αξόνων, Plots, Statistics, συνεισφορά

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Παραγοντική Ανάλυση Αντιστοιχιών