Αλλαγές στην αναζήτηση πηγών μετάδοσης ειδήσεων

Ζητήματα που εγείρονται, Πλαίσιο της Είδησης/Ειδησεογραφικών Πηγών, Χειρισμός των Ειδησεογραφικών Πηγών/Είδησης, Εργαλεία για τον έλεγχο πηγών, Επαλήθευση της Είδησης, Κριτήρια Δημοσίευσης, Αξιοποίηση Ειδησεογραφικών Πηγών, Παράγοντες κατανόησης της είδησης, Κατηγορίες Ειδήσεων/Πηγών. 

 

Λέξεις Κλειδιά: πλαίσιο είδησης, ειδησεογραφικές πηγές, χειρισμός, επαλήθευση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Αλλαγές στην αναζήτηση πηγών μετάδοσης ειδήσεων

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Πηγές, Εξελίξεις, Πλαίσιο - Αλλαγές στην αναζήτηση πηγών μετάδοσης ειδήσεων