Εισαγωγικό μάθημα

Εισαγωγή στη ύλη και στις θεματικές του μαθήματος. Αναφορά βασικών εννοιών-στόχοι.

 

Λέξεις Κλειδιά: εισαγωγή, δημοσιογραφικός λόγος, τηλεόραση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

1. Εισαγωγικό μάθημα