Η προσωδία του τηλεοπτικού λόγου Ι

Το συγκεκριμένο μάθημα πραγματεύεται στοιχεία όπως: το ηχητικό κανάλι της τηλεόρασης, φωνητικά-ακουστικά στοιχεία, γραπτή και προφορική τηλεοπτική γλώσσα, ιδιαιτερότητες τηλεοπτικής γλώσσας, τονισμός-επιτονισμός.

 

Λέξεις Κλειδιά: τηλεοπτικός λόγος, τηλεόραση, προσωδία, ηχητικό κανάλι, τονισμός, επιτονισμός

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

3. Η προσωδία του τηλεοπτικού λόγου Ι