Σύνθετη Αντίσταση Εναέριων Γραμμών Μεταφοράς

Ηλεκτρικές παράμετροι γραμμών:

  1. Ωμική Αντίσταση
  2. Επαγωγική Αντίδραση
  3. Χωρητική Αντίδραση

Λέξεις Κλειδιά: ωμική αντίσταση, επαγωγική, χωρητική, αντίδραση