Η Ομοιογενής Γραμμή Μεταφοράς

Διαφορική εξίσωση της ομοιογενούς γραμμής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Φυσικές ερμηνείες των λύσεων. Χρονικές συναρτήσεις ρευμάτων και τάσεων.

 

Λέξεις Κλειδιά: ομοιογενής γραμμή μεταφοράς, φυσικές ερμηνείες λύσεων, χρονικές συναρτήσεις

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η Ομοιογενής Γραμμή Μεταφοράς

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η Ομοιογενής Γραμμή Μεταφοράς