Ειδικές Περιπτώσεις Γραμμών Μεταφοράς

Γραμμή χωρίς απώλειες, εν κενώ. Γραμμή χωρίς απώλειες με βραχυκυκλωμένο άκρο. Φόρτιση γραμμής χωρίς απώλειες με καταναλωτή ίσο με την κυματική αντίσταση. Γραμμή χωρίς απώλειες φορτιζόμενη με ωμικό φορτίο. Γραμμή χωρίς απώλειες με οποιοδήποτε φορτίο.

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμή, φόρτιση γραμμής, απώλειες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Ειδικές Περιπτώσεις Γραμμών Μεταφοράς

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ειδικές Περιπτώσεις Γραμμών Μεταφοράς