Η Ομοιογενής Γραμμή Μεταφοράς ως Τετράπολο

Η Γραμμή Μεταφοράς ως τετράπολο. Ισοδύναμα Π- και Τ- τετράπολα μιας γραμμής μεταφοράς. Υπολογισμός σφάλματος που υπεισέρχεται στην προσέγγιση μιας γραμμής μεταφοράς με τα στοιχεία της συγκεντρωμένα.

 

Λέξεις Κλειδιά: γραμμή μεταφοράς, τετράπολο, υπολογισμός σφάλματος

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η Ομοιογενής Γραμμή Μεταφοράς ως Τετράπολο

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η Ομοιογενής Γραμμή Μεταφοράς ως Τετράπολο