Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία εξαιρετικά χαμηλής συχνότητας

Ηλεκτρικά και Μαγνητικά Πεδία Εξαιρετικά Χαμηλής Συχνότητας (ΕΧΣ). Κανονισμοί περιορισμού της έκθεσης σε πεδία ΕΧΣ.

 

Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτρικά, μαγνητικά, πεδία, κανονισμοί περιορισμού έκθεσης