Ο Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός
  • Στη διάλεξη αυτή εξετάζεται ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός με μία σχεδιαστική προσέγγιση που εστιάζεται στις έννοιες του "καλύτερου" και του πιο "πολύπλοκου". Ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός αναφέρεται στις διαδικασίες ανάπτυξης συστημάτων που επικεντρώνονται αποκλειστικά στις ανάγκες των χρηστών.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις φορητές συσκευές. Εξετάζονται οι γλώσσες προγραμματισμού και οι ικανότητές τους να μοντελοποιήσουν την διάδραση  διάδρασή τους, ειδικά με την οργανολογία των  φορητών συσκευών.
  • Αναγκαστικά ο ανθρωποκεντρικός σχεδιασμός θα "περάσει" από το υπολογιστικό σύννεφο, μια και το "cloud" είναι αυτό που δίνει υπεραξία στις συσκευές που διαδρούν με αυτό. Με την έλευση του Web 3.0 μπορούμε να μιλάμε για νοήμονες συσκευές και νοήμον δίκτυο, καθώς το επίπεδο αλληλεπίδρασης φτάνει σε εκπληκτικά επίπεδα συλλογής πληροφοριών μέσω σημασιολογικών και νοηματικών διεργασιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αλληλεπίδραση των ΑΜΕΑ και παρουσιάζονται οι κατευθυντήριες γραμμές και ο γενικός σχεδιασμός για την πρόσφυση υλικού και λογισμικού τόσο για το γενικό κοινό, όσο και για ΑΜΕΑ.

Λέξεις Κλειδιά: Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός, Φορητές Συσκευές και Πολυπλοκότητα, Υπολογιστικό Σύννεφο, Νοήμον Διαδίκτυο, ΑΜΕΑ και Υποβοήθηση Διάδρασης