Εκπαίδευση και Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης
  • Η διάδραση σε επίπεδο τόσο σε επίπεδο λειτουργικού περιβάλλοντος όσο και σε επίπεδο εφαρμογών έχει ιδιαίτερες επιπτώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, μια και αυτός είναι ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος χώρος μαζικής συμμετοχής. Αναπόφευκτα λοιπόν η εκπαίδευση οδηγείται στην ηλεκτρονική μάθηση. Στην διάλεξη αυτή εξετάζονται τα οικονομικά θέματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή πολυμεσικών τεχνολογιών μάθησης και η οικονομία κλίμακας που μπορεί να επιτευχθεί.

Λέξεις Κλειδιά: Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης στο χώρο της Εκπαίδευσης, Μάθηση με Πολυμέσα, Οικονομία Κλίμακας

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Εκπαίδευση και Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Εκπαίδευση και Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης