Παρουσίαση εργασιών φοιτητών
  • Οι φοιτητές παρουσιάζουν τα projects που εκπόνησαν εργαζόμενοι σε ομάδες.

Λέξεις Κλειδιά: Παρουσίαση Εργασιών (Projects)