Η μετάφραση λογοτεχνίας
  • Η μετάφραση καταστρέφει την ποίηση.
  • Ελληνική παράδοση.

Λέξεις Κλειδιά: μετάφραση, μεταφραστής, ποίηση, Δάντης, αντίφαση, ειρωνεία, λάθη, εισαγωγές,  εξαγωγές  

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Η μετάφραση λογοτεχνίας

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Η μετάφραση λογοτεχνίας