Όταν η προτεραιότητα στρέφεται προς την γλωσσική κοινότητα υποδοχής
  • Πιστή κατά νόημα μετάφραση.
  • Μετάφραση θρησκευτικών κειμένων τον Μεσαίωνα.
  • Μίμηση και γλωσσικά πρότυπα.

Λέξεις Κλειδιά: γλώσσα στόχος, πολυλεκτικές μεταφραστικές μονάδες, νόημα, φυσική γλώσσα, φυσικός ομιλητής, έμμετρη αφήγηση, λεξικά, ψηφιακά εργαλεία μετάφρασης, θεωρία σκοπού, νόρμες μετάφρασης, ιστορία πολλαπλών μεταφράσεων, θρησκευτικά κείμενα, μεσαίωνας, ονοματολογία, ιστορία πραγματικού κόσμου, διαφάνεια ονομάτων, Παλαιά Διαθήκη, αμειβόμενη μετάφραση, αρχαία ελληνική, ποίηση, λογοτεχνία, δημιουργός, νεκρό σώμα, νέα ζωή κειμένου, λογοκλοπή