Προγραμματισμός βάσεων δεδομένων και τεχνικών σχεδίων (Access & Autocad)

Βελτιστοποίηση βάσεων δεδομένων - διασύνδεση VB και Access. Βελτιστοποίηση αυτοματοποιημένης σχεδίασης - διασύνδεση VB και Autocad. Eφαρμογή: Διαχείριση προσεισμικού ελέγχου κατασκευών. Αυτόματη διάταξη και σχεδίαση πλακών Ο/Σ.

 

Λέξεις Κλειδιά: βελτιστοποίηση βάσεων δεδομένων, διασύνδεση, βελτιστοποίηση αυτοματοποιημένης σχεδίασης, διαχείριση προσεισμικού ελέγχου κατασκευών, αυτόματη διάταξη και σχεδίαση πλακών