Μέτρα διατήρησης της καλής λειτουργίας της σχολικής τάξης

Στην ενότητα αυτή εισάγεται και συζητείται η σχετική με τα μέτρα και τους κανόνες διατήρησης της καλής λειτουργίας της σχολικής τάξης θεωρητική και ερευνητική παραγωγή.

 

Ο έλεγχος δεν είναι ο σκοπός αλλά το μέσο. Επομένως, ο υπερβολικός έλεγχος μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις & «στάσεις». Καλύτερα λοιπόν να οδηγείς, και όχι να «αστυνομεύεις» το/τη μαθητή/τρια. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές/τριες θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαμόρφωση των κανόνων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κατανοητοί, σαφείς & αποδεκτοί (όχι υπερβολές, όχι ασάφειες, γλώσσα κατανοητή απ’ όλες).

 

Ξεκινώντας το σχολικό έτος μια έμπειρη δασκάλα:

Ξεκαθαρίζει τους κανόνες.

  • «Βλέπει» τους μαθητές στα μάτια.
  • Αντιδρά άμεσα σε κάθε «παραβίαση» των κανόνων.
  • Είναι περισσότερο «σφιγμένη» από ό,τι συνήθως.
  • Κάνει αισθητή την παρουσία της στη συγκέντρωση & στο διάδρομο.
  • Συστήνει τον εαυτό της & φροντίζει να γνωριστούν οι μαθητές/τριες.
  • Επιστολή στους γονείς & κηδεμόνες.

Ο έλεγχος της σχολικής τάξης επιτυγχάνεται πολύ καλύτερα όταν αναπτύσσεται ο αυτοέλεγχος / η αυτοπειθαρχία των μαθητριών/ων. Επομένως αποτελεί βασικό μας στόχο, αφού η διδασκαλία του αυτό-ελέγχου καθιστά τις μαθήτριες ικανές να θέτουν & να επιτυγχάνουν στόχους, να οργανώνουν το χρόνο τους, να έχουν τη δυνατότητα επιλογής, να θέτουν προτεραιότητες, να διαφωνούν & να επιλύουν τις διαφορές τους και να μπορούν να συνεργάζονται. Ο αυτοέλεγχος των μαθητών μας μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί όταν εμείς δείχνουμε συνέπεια στη συμπεριφορά μας, τα έργα με τα λόγια μας συμβαδίζουν, φροντίζουμε & τους/τις σεβόμαστε και όχι να παραμένουμε αδιάφοροι / απόμακροι / σκληροί. Μ’ αυτό τον τρόπο θα καταπολεμηθεί η βαρεμάρα, θα αναπτυχθούν τα εσωτερικά κίνητρα και θα δημιουργηθεί και θα εδραιωθεί μια δημιουργική & παραγωγική σχολική τάξη.

 

Λέξεις Κλειδιά: έλεγχος της τάξης, αυτοπειθαρχία, συνεργατικό κλίμα