Πληροφορική

Ενότητες

Ενότητα #01: Επίλυση προβλημάτων με Η/Υ-εισαγωγή

Στην πρώτη εβδομάδα κάνουμε μία εισαγωγή στην επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ. Κατόπιν εξηγούμε τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, διατυπώνοντας και χαρακτηρίζοντας τα βήματά της και αναγνωρίζοντας την ανάγκη γενίκευσής της, φτάνοντας έτσι στην έννοια του αλγορίθμου. Την εβδομάδα αυτή γνωρίζουμε τις βασικές διαδικασίες και τα εργαλεία του μαθήματος της Πληροφορικής (στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ). Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να έχετε πετύχει τα εξής:

  • Να αναγνωρίζετε και να διατυπώνετε τα βασικά βήματα επίλυσης ενός απλού προβλήματος
  • Εγκατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας (χρησιμοποιούμε το λογισμικό ανοικτού κώδικα Octave) στον προσωπικό σας υπολογιστή
  • Εκτέλεση ενός απλού προγράμματος στο περιβάλλον που εγκαταστήσατε

Λέξεις Κλειδιά: επίλυση προβλημάτων, βήματα, αλγόριθμος

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση μαθήματος (διαφάνειες)

Οργάνωση μαθήματος, Στοιχεία Προγραμματισμού - Προγραμματιστικές Δομές, Πρόγραμμα, Γλώσσες

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Οργάνωση μαθήματος, Στοιχεία Προγραμματισμού - Προγραμματιστικές Δομές, Πρόγραμμα, Γλώσσες

Συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό

Βιντεοδιαλέξεις 1: Ξεκινώντας με το Octave URL

Πρόκειται για βιντεοδιαλέξεις μικρής διάρκειας, διαθέσιμες μέσω youtube, που συνοδεύουν το μάθημα και αποσκοπούν στο να βοηθήσουν τους φοιτητές στην εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων και θεμάτων, παρέχοντας πρακτικές και τεχνικές πληροφορίες.