Ενότητα #07: Μελέτη Αλγορίθμων

Η τρέχουσα εβδομάδα είναι αφιερωμένη στη μελέτη αλγορίθμων. Εισάγεται η έννοια της αναδρομικότητας στους υπολογισμούς. Παρουσιάζεται και εξετάζεται η υπολογιστική πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει:

  • Μα δημιουργείτε αναδρομικούς υπολογισμούς και συναρτήσεις
  • Να μπορείτε να αντιστοιχίσετε τμήματα κώδικα σε συγκεκριμένες οικογένειες υπολογιστικής πολυπλοκότητας
  • Να μπορείτε να συγκρίνετε δύο διαφορετικούς αλγορίθμους επίλυσης του ίδιου προβλήματος ως προς την πολυπλοκότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης

Λέξεις Κλειδιά: αναδρομικότητα, υπολογιστική πολυπλοκότητα