Πληροφορική

Ενότητες

Ενότητα #08: Αναδρομικότητα - πολυπλοκότητα - γραφικά

Ασχολούμαστε με θέματα αναδρομικότητας και υπολογισμού πολυπλοκότητας. Αναλύουμε απαντήσεις σε ερωτήματα και ασκήσεις που περιελάβανε το επαναληπτικό εργαστήριο της προηγούμενης ενότητας. Παρουσιάζονται στοιχεία δημιουργίας γραφημάτων σε Matlab/Octave. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση:

  • Να δημιουργείτε αναδρομικές συναρτήσεις
  • Να εκτιμάτε την υπολογιστική πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου
  • Να κατασκευάζετε γραφήματα

Λέξεις Κλειδιά: αναδρομικές συναρτήσεις, πολυπλοκότητα αλγορίθμου, γραφικά

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση μαθήματος (διαφάνειες)

Fibonacci Revisited, Επανάληψη Α΄ κύκλου, Γραφικά στο Matlab

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Fibonacci Revisited, Επανάληψη Α΄ κύκλου, Γραφικά στο Matlab

Ασκήσεις εργαστηρίου

Εργαστήριο #08: Αναδρομικότητα, Ανάλυση Αλγορίθμων

Συνοδευτικό πολυμεσικό υλικό

Βιντεοδιαλέξεις 7-8: Αναδρομικότητα, Πολυπλοκότητα