Η θεσμική διαρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Μέθοδοι, βαθμίδες και μορφές συνεργασίας στην ΕΕ.
  • Γραπτές πηγές δικαίου.
  • Αρμοδιότητες Ένωσης και Κρατών Μελών.
  • Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Λέξεις Κλειδιά: όργανα της Ένωσης, πρωτογενές δίκαιο, αποκλειστική αρμοδιότητα

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

2. Η θεσμική διαρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

2.1 Η θεσμική διαρύθμιση της ΕΕ
2.2 Από τις Κοινότητες στην Ομονσπονδία

Άσκηση

Ενότητα 2η: Η θεσμική διαρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να σημειώσετε τον αριθμό της διαφάνειας όπου βρίσκετα η απάντηση.