Δημοκρατία – Νομιμοποίηση
  • Η τριπλή νομιμοποίηση της Ένωσης.
  • Ευρωπαϊκό Πολιτικό Σύστημα. 

Λέξεις Κλειδιά: δημοκρατία, νομιμοποίηση, δικαιώματα