Η αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης στην ΕΕ
  • Η αρχή της ισότητας ενώπιον του ΔΕΕ.
  • Πρόσφατες εξελίξεις στη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ σε θέματα μη διάκρισης στο πεδίο του κοινωνικού δικαίου. Προς ένα ευρωπαϊκό, πραιτωρικό δίκαιο των δικαιωμάτων των ομάδων;

Λέξεις Κλειδιά: ισότητα, διακριτική μεταχείριση, μη διάκριση

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις