Η διαπλοκή δικαστικής προστασίας σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο
  • Η βελτίωση της έννομης προστασίας υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης.
  • Mεταξύ "Simmenthal II" και "Βαλλιανάτος κ.ά. Κατά Ελλάδας": ο δικαστικός έλεγχος της συνταγματικότητας των νόμων στις συμπληγάδες των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων.

Λέξεις Κλειδιά: δικαστική προστασία, εθνικό δίκαιο, ενωσιακό δίκαιο