Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση

Βασικές αρχές. Μορφές συμπεριφορικής μάθησης (απλή συνειρμική, κλασική εξαρτημένη, συντελεστική μάθηση). Εφαρμογές των συμπεριφορικών προσεγγίσεων στη σχολική τάξη. Κριτική στις συμπεριφορικές απόψεις για τη μάθηση.

 

Λέξεις Κλειδιά: μάθηση, συμπεριφορικές προσεγγίσεις, Watson, Skinner, απλή συνειρμική μάθηση, κλασική εξαρτημένη μάθηση, συντελεστική μάθηση, ενίσχυση, τιμωρία, έπαινος, διδασκαλία

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

1. Μάθηση_Συμπεριφορικές προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην εκπαίδευση.pdf

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Α')
Μάθηση: Συμπεριφορικές Προσεγγίσεις και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση (μέρος Β')