Ψυχολογικό Περιβάλλον Τάξης

Αντικειμενική vs ψυχολογική διάσταση του περιβάλλοντος της τάξης. Στόχοι, διδακτικές πρακτικές και κλίμα μάθησης. Το μοντέλο TARGET της Ames (1992).

 

Λέξεις Κλειδιά: ψυχολογικό περιβάλλον τάξης, κίνητρα, έργο, εξουσία, αναγνώριση, συγκρότηση ομάδων, αξιολόγηση, διαχείριση χρόνου, TARGET

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

8. Ψυχολογικό περιβάλλον τάξης.pdf

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Ψυχολογικό Περιβάλλον Τάξης