Κλασική Αρχιτεκτονική - Δωρικός ρυθμός

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: κλασική αρχιτεκτονική, δωρικός ρυθμός

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Κλασική Αρχιτεκτονική - Δωρικός ρυθμός

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Κλασική Αρχιτεκτονική - Δωρικός ρυθμός (Α' μέρος)
Κλασική Αρχιτεκτονική - Δωρικός ρυθμός (Β' μέρος)