Υψηλή τεχνολογία

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: υψηλή τεχνολογία

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Υψηλή τεχνολογία

Βιντεοσκοπημένες Διαλέξεις

Μπαρόκ - Υψηλή τεχνολογία
Υψηλή τεχνολογία - Arts and Crafts - Chicago