Φουτουρισμός

Παρουσιάζονται τα βασικά μορφολογικά χαρακτηριστικά και οι λόγοι για τους οποίους αναπτύχθηκαν από αισθητική, τεχνική και πολιτισμική σκοπιά.

Λέξεις Κλειδιά: φουτουρισμός

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Φουτουρισμός

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Art Nouveau - Φουτουρισμός - De Stijl