Τροχιακά και υβριδισμός
  1. Τροχιακά
  2. Lewis
  3. Υβριδισμός

Λέξεις Κλειδιά: τροχιακά, ζεύγη ηλεκτρονίων, υβριδικά τροχιακά

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Τροχιακά και υβριδισμός

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Τροχιακά και υβριδισμός