Φασματοσκοπία
  1. Εισαγωγή στη φασματοσκοπία

Λέξεις Κλειδιά: μήκη κύματος, είδη φασματοσκοπίας, φασματοφωτόμετρο, φασματοσκοπία ορατού, νόμος του HOOKE, διέγερση