Αλογόνα
  1. Υδραλογόνα
  2. Σημείο Ζέσης
  3. Δεσμοί Υδρογόνου

Λέξεις Κλειδιά: αλογόνα, δημιουργία δεσμών, φυσικές ιδιότητες

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

Παρουσίαση

Αλογόνα

Βιντεοσκοπημένη Διάλεξη

Αλογόνα