Η εγκληματολογία (ορισμοί, σχολές, διακρίσεις)
  1. Ορισμοί εγκληματολογίας.
  2. Σχολές εγκληματολογίας.
    1. Κλασική Σχολή.
    2. Θετική Σχολή.
    3. Σχολή της αλληλεπίδρασης.
  3. Διακρίσεις της εγκληματολογίας.

Λέξεις Κλειδιά: Η εγκληματολογία (ορισμοί, σχολές, διακρίσεις): εγκληματολογία, οικονομική εγκληματικότητα, κλασική σχολή, θετική σχολή, σχολή αλληλεπίδρασης

 

Παρουσίαση

Ενότητα 1: Η εγκληματολογία (ορισμοί, σχολές, διακρίσεις)