Η οικονομική εγκληματικότητα
  1. Ο ορισμός και η ανάλυση της έννοιας της εγκληματικότητας.
  2. Ο ορισμός και η ανάλυση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότητας.
  3. Οριοθέτηση της έννοιας της οικονομικής εγκληματικότηταςαπό άλλες συναφείς.
  4. Γενεσιουργοί παράγοντες.

Λέξεις Κλειδιά: Η οικονομική εγκληματικότητα: οικονομική εγκληματικότητα, εγκλήματα λευκού κολάρου, εγκλήματα του δρόμου

 

 

Παρουσίαση

Ενότητα 2: Η οικονομική εγκληματικότητα