Μέθοδοι μέτρησης της εγκληματικότητας
 1. Μέθοδοι μέτρησης της εμφανούς εγκληματικότητας.
  1. Εγκληματολογικές στατιστικές της αστυνομίας.
  2. Εγκληματολογικές στατιστικές της ποινικής δικαιοσύνης.
 2. Μέθοδοι μέτρησης της αφανούς εγκληματικότητας.
  1. Μέθοδος θυματοποίησης.
  2. Μέθοδος αυτοαναφερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.
 3. Μέθοδοι μέτρησης οικονομικής εγκληματικότητας.

Λέξεις Κλειδιά: Μέθοδοι μέτρησης της εγκληματικότητας: εμφανής εγκληματικότητα, αφανής εγκληματικότητα, θυματοποίηση

 

Παρουσίαση

Ενότητα 3: Μέθοδοι μέτρησης της εγκληματικότητας