Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος
  1. Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος:
    1. Τυπολογία και
    2. Χαρακτηριστικά.

Λέξεις Κλειδιά: Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος: δράστης, έγκλημα, θύμα

 

Παρουσίαση

Ενότητα 4: Ο δράστης του οικονομικού εγκλήματος